Kematian

Dalam kitab Wahyu Kepada Yohanes Bab 20 : 14 tertulis : “Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah kedalam lautan api. Itulah kematian yang kedua: lautan api”.

Hal ini saya baca pada kira-kira th 2004. Kemudian terpikir oleh saya hal sebagai berikut ini. [Read more…]