Terimalah Aku

8.9.87

Vassula, buatlah Aku senang dan terimalah Aku. Aku menghendaki supaya engkau mengikuti Aku. Aku akan membawa engkau untuk menjumpai Aku di Tabernakel-Ku. Terimalah Aku dan Aku akan memberkati engkau1.

Aku mengasihi engkau.

Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Aku akan datang.

  1. Yesus lagi-lagi memanggil aku untuk menerima komuni kudus.