Sebuah Penglihatan

17.9.87

Vassula, Aku mengutus engkau kepadanya1 supaya ia mendengar tentang Amanat-Ku. Maukah engkau minta dia menerima engkau? Maukah engkau minta supaya ia membimbing engkau?

(Dalam seketika aku tiba-tiba melihat suatu penglihatan yang diberikan Tuhan: roh-roh jahat yang berkeliaran di bumi, dicampak-campakkan! Seolah-olah tanah kering yang mereka tempati, terguncang dan retak, terangkat sendiri ke atas bagaikan kepalan tangan, sambil menjatuhkan mereka sehingga mereka terlempar ke belakang, tidak berdaya.)

Aku datang untuk mempersatukan anak-anak-Ku dan memberkati mereka.

  1. Kepada imam Gereja Ortodoks: Alexanthros.