Sebarluaskanlah Amanat-Ku

24.8.87

Vassula, bertobatlah1! Aku mengampuni dosa-dosamu. Sekarang Aku menghendaki engkau memuji-muji Aku2.

Vassula, katakanlah, “Kemuliaan bagi Allah Yang Mahakuasa.” Tahukah engkau siapa Aku ini?

Engkau adalah Alfa dan Omega, pencipta segala sesuatu.

Tepat katamu, anak-Ku. Sekarang Kukatakan ini kepadamu, “Terberkatilah mereka yang akan membaca Amanat-Ku dan percaya bahawa Akulah yang menuliskannya, biarpun tidak melihat Aku menuliskannya. Terberkatilah mereka yang mendengarkan Amanat-Ku dan menurutinya. Terberkatilah mereka yang bersatu dan menegakkan damai dan kasih.”

Sebarluaskan Amanat-Ku. Sebarluaskanlah Damai-Ku dan biarlah ia meraja dalam semua hati. Jangan pernah meragukan Kasih-Ku.

Dengan cara apa Engkau menghendaki aku menyebarluaskannya? Bagaimana aku dapat melakukan apa pun? Aku tidak berdaya.

Tunggulah, Vassula, dan engkau akan melihat. Aku akan membantu engkau. Mari, “Kita”?

Ya, Allahku. “Kita”.

  1. Aku bertobat.
  2. Aku bingung menemukan kata-kata yang tepat.