Aku Adalah Terang

Sehabis masa pengajaran dan pemurnian. Buku catatan 1-6.

20.9.86

Damai sertamu.

Dapatkah aku bersama-Mu?

Ya, engkau bersama-Ku. Aku adalah Terang.

Dapatkah aku dekat pada-Mu?

Engkau dekat Aku, engkau di dalam diriku. Akulah Terang.

Dapatkah Engkau menlindungi aku?

Engkau dilindungi oleh-Ku.

Dapatkah aku bersandar pada-Mu?

Engkau dapat bersandar pada-Ku.

Aku membutuhkan kekuatan-Mu untuk mempertahankan imanku.

Engkau diberi kekuatan.

Aku membutuhkan kasih-Mu.

Engkau Kukasihi. Aku adalah Terang dan Aku bersinar supaya semua orang melihat. Jangan takut. Jalan-Ku lurus. Jalan-Ku akan mengantarkan engkau kepada-Ku. Aku akan berjumpa denganmu, dan engkau akan mengenal Aku, sebab Aku memancarkan Damai dan Kasih.

Datanglah kepada-Ku. Dapatkah engkau melihat Aku? Dapatkah engkau mendengar Aku? Jangan takut. Janganlah berdiri di situ, dalam kegelapan. Lihatlah, kakimu sudah disembuhkan[1. Yesus berbahasa kiasan.]; engkau dapat berjalan lagi. Lihatlah, penglihatanmu sudah pulih. Aku telah menyembuhkan engkau. Aku telah menyembuhkan rasa malumu dan Aku telah mencuci dosa-dosamu.

Pakailah kakimu untuk berjalan kepada-Ku, matamu untuk melihat Aku, imanmu untuk menjumpai Aku. Aku adalah Penebusmu. Aku adalah Damaimu. Aku Yesus, mengasihi kalian semua.